KONKURSBO

Tilbake

Oddleik Knudsen

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett:Bergen tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:mandag 30. april 2018 kl 09.00
Fristdag:15.01.2018
Anmeldelse av krav:19.03.2018
Org.nr.:917 498 032
Bonummer:18-007061KON-BERG/3
Konkursåpning:12.02.2018