KONKURSBO

Tilbake

Oppheim Hotel & Resort AS

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett:Bergen tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:Tirsdag 15. august 2017 kl 10.00
Fristdag:19.05.2017
Anmeldelse av krav:26.06.2017
Org.nr.:895 146 072
Bonummer:17-082396KON-BERG/4
Konkursåpning:22.05.2017