KONKURSBO

Tilbake

OVY – Murmester Flis Ursu I Aurel

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett:Bergen tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:Tirsdag 13. mars 2018 kl 10.20
Fristdag:27.11.2017
Anmeldelse av krav:09.02.2018
Org.nr.:991 638 385
Bonummer:17-185515KON-BERG/4
Konkursåpning:05.01.2018