KONKURSBO

Tilbake

Paragon (Seillean) KS

Bobestyrer: Paul Aakre
Skifterett:Stavanger tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:Mandag 05.02.2018 kl 1000
Fristdag:21.12.2017
Anmeldelse av krav:25.01.2018
Org.nr.:987 794 313
Bonummer:17-200446KON-STAV
Konkursåpning:21.12.2017