Konkursbo

Paulun AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

Onsdag 19.06.2019 kl. 0900

Fristdag:

25.03.2019

Anmeldelse av krav:

25.04.2019

Org.nr.:

899 197 992

Bonummer:

19-047565KON-STAV

Konkursåpning:

25.03.2019

Innberetning 1 skiftesamling

Rettsbok 1 skiftesamling

Sluttinnberetning

Sluttutlodning

Slutningskjennelse