Konkursbo

Pranorm Gaustadnes

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

03.07.2017

Fristdag:

20.03.2017

Anmeldelse av krav:

26.06.2017

Org.nr.:

816 596 122

Bonummer:

17-083425KON-STAV

Konkursåpning:

22.05.2017

Rettsbok 1. skiftesamling

Innberetning 1. skiftesamling