KONKURSBO

Tilbake

Pranorm Gaustadnes

Bobestyrer: Paul Aakre
Skifterett:Stavanger
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:03.07.2017
Fristdag:20.03.2017
Anmeldelse av krav:26.06.2017
Org.nr.:816 596 122
Bonummer:17-083425KON-STAV
Konkursåpning:22.05.2017