Konkursbo

Putim Mat AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

Torsdag 19. september 2019 kl 10.20

Fristdag:

01.07.2019

Anmeldelse av krav:

13.08.2019

Org.nr.:

918 136 568

Bonummer:

19-100447KON-BERG/4

Konkursåpning:

09.07.2019

Putim Mat AS – Rettsbok fra skiftesamling

Putim Mat AS – Innberetning til skiftesamling