KONKURSBO

Tilbake

PVC Verden Ltd.

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett:Bergen tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:Fredag 25. januar 2019 kl 11.00
Fristdag:11.9.2018
Anmeldelse av krav:14.1.2019
Org.nr.:919 128 291
Bonummer:18-135606KON-BERG/3
Konkursåpning:10.12.2018