KONKURSBO

Tilbake

Rafal Bygg Jarosinski

Bobestyrer: Paul Aakre
Skifterett:Stavanger
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:20.06.2018
Fristdag:06.04.2018
Anmeldelse av krav:24.05.2018
Org.nr.:916717431
Bonummer:18-053486KON-STAV
Konkursåpning:24.04.2018