KONKURSBO

Tilbake

Robert-Eduard Levai

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett:Bergen tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:Torsdag 13. desember 2018 kl 10.20
Fristdag:14.09.2018
Anmeldelse av krav:14.11.2018
Org.nr.:917 772 614
Bonummer:18-136234KON-BERG/3
Konkursåpning:10.10.2018