Konkursbo

Rogaland Media AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

Tirsdag 08.11.2016 kl 0900

Fristdag:

05.10.2016

Anmeldelse av krav:

05.11.2016

Org.nr.:

912001199

Bonummer:

16-158810KON-STAV

Konkursåpning:

05.10.2016

Sluttinnberetning

Innberetning 1. skiftesamling

Rettsbok 1. skiftesamling