KONKURSBO

Tilbake

Rogaland Skiltdesign

Bobestyrer: Trond Geitung-Larsen
Skifterett:Stavanger
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:torsdag 15. august 2019 kl: 0900
Fristdag:27.05.2019
Anmeldelse av krav:27.06.2019
Org.nr.:898 067 092
Bonummer:19-081326KON-STAV
Konkursåpning:27.05.2019