Konkursbo

Røst Trafikkopplæring AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

Mandag 04.03.2019 kl 09:30

Fristdag:

15.01.2019

Anmeldelse av krav:

15.02.2019

Org.nr.:

918 140 859

Bonummer:

19-007394KON-STAV

Konkursåpning:

15.01.2019

Rettsbok 1 skiftesamling

Innberetning 1 skiftesamling

Sluttinnberetning

Rettsbok Røst Trafikkoppl’ring