Konkursbo

Savour Stavanger AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

23.08.2018 kl 0900

Fristdag:

09.03.2018

Anmeldelse av krav:

30.06.2018

Org.nr.:

915864201

Bonummer:

18-058809KON-STAV

Konkursåpning:

30.05.2018

Innberetning 1 skiftesamling

Rettsbok 1 skiftesamling

Sluttinnberetning