KONKURSBO

Tilbake

Seven AS

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett:Bergen tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:Torsdag 13. desember 2018 kl 10.00
Fristdag:12.09.2018
Anmeldelse av krav:14.11.2018
Org.nr.:918 652 922
Bonummer:18-135693KON-BERG/3
Konkursåpning:09.10.2018