Konkursbo

Soria Moria AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

6. juni 2019 kl 09.20

Fristdag:

25.03.2019

Anmeldelse av krav:

30.04.2019

Org.nr.:

959 785 538

Bonummer:

19-047369KON-BERG/3

Konkursåpning:

25.03.2019

Innberetning til skiftesamling – Soria Moria AS

Rettsbok Soria Moria AS