KONKURSBO

Tilbake

Sørlandet Hotell Lindesnes AS

Bobestyrer: Fredrik Bie
Skifterett:Stavanger tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:Torsdag 25.06.2015 kl 0900
Fristdag:12.05.2015
Anmeldelse av krav:15.06.2015
Org.nr.:995572842
Bonummer:15-077485KON -STAV
Konkursåpning:13.05.2015