Konkursbo

Sounds Like AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

Fredag 15. desember 2017 kl 09.00

Fristdag:

10.03.2017

Anmeldelse av krav:

14.11.2017

Org.nr.:

914 359 643

Bonummer:

17-067865KON-BERG/3

Konkursåpning:

17.10.2017

Sluttinnberetning Sounds Like

Brev kreditorene – Sounds Like

 

Midlertidig innberetning Sounds Like AS