KONKURSBO

Tilbake

Sounds Like AS

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett:Bergen tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:Fredag 15. desember 2017 kl 09.00
Fristdag:10.03.2017
Anmeldelse av krav:14.11.2017
Org.nr.:914 359 643
Bonummer:17-067865KON-BERG/3
Konkursåpning:17.10.2017