KONKURSBO

Tilbake

Stavanger Conditori Hillevåg AS

Bobestyrer: Paul Aakre
Skifterett:Stavanger
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:Mandag 25.05.2020 kl 12:00
Fristdag:21.04.2020
Anmeldelse av krav:22.05.2020
Org.nr.:922 989 990
Bonummer:20.059931KON-STAV
Konkursåpning:22.04.2020