Konkursbo

Stillas & Riggecompaniet AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

Onsdag 17.08.2016 kl 09:00

Fristdag:

09.06.2016

Anmeldelse av krav:

09.07.2016

Org.nr.:

987487860

Bonummer:

16-095976KON-STAV

Konkursåpning:

09.06.2016

Innberetning 1. skiftesamling

Rettsbok 1. skiftesamling

Slutningskjennelse av 27.09.18

Sluttutlodning