Konkursbo

Tinyshop AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

26.04.2017 kl 10:00

Fristdag:

21.03.2017

Anmeldelse av krav:

21.04.2017

Org.nr.:

913141822

Bonummer:

17-048663KON-STAV

Konkursåpning:

21.03.2017

Rettsbok 1 skiftesamling

Innberetning 1 skiftesamling