Konkursbo

Tom Bjørnset

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

mandag 30. april 2018 kl 09.00

Fristdag:

15.01.2018

Anmeldelse av krav:

19.03.2018

Org.nr.:

999 604 870

Bonummer:

18-007052KON-BERG/3

Konkursåpning:

12.02.2018

Midlertidig innberetning nr. 2 Tom Bjørnset

 

Midlertidig innberetning Tom Bjørnset

Rettsbok fra skiftesamling Tom Bjørnset