KONKURSBO

Tilbake

Tormod Fosso

Bobestyrer: Alf-Erik Jentoft
Skifterett:Bergen tingrett
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:Torsdag 26. mars 2020 kl 09.00
Fristdag:19.12.2019
Anmeldelse av krav:26.02.2020
Org.nr.:917 492 573
Bonummer:20-000376KON-BERG
Konkursåpning:22.1.2020