Konkursbo

Viking Dekk AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger

Link til: Konkursregister
Første skiftesamling:

Mandag 01. april 2019 kl 0900

Fristdag:

13.02.2019

Anmeldelse av krav:

13.03.2019

Org.nr.:

920232264

Bonummer:

19-024874KON-STAV

Konkursåpning:

13.02.2019

Innberetning 1 skiftesamling

Rettsbok 1 skiftesamling

Statusrapport 05.07.2019