KONKURSBO

Tilbake

World Wide Workers Norway AS

Bobestyrer: Paul Aakre
Skifterett:Stavanger
Link til:Konkursregister
Første skiftesamling:29.06.2017
Fristdag:02.05.2017
Anmeldelse av krav:29.06.2017
Org.nr.:917 131 430
Bonummer:17-072652KON-STAV
Konkursåpning:29.05.2017