Eiendom og Entreprise

Eiendom og entreprise er de sentrale fagområdene i Hammervoll Pind. Våre advokater hjelper de fleste typene aktører innenfor eiendoms- og byggebransjen. Vi har bevisst rekruttert advokater med bred erfaring innenfor entreprise- og eiendom. Vår mål er at vår juridiske kunnskap kombinert med god bransjeforståelse skal bidra til å skape verdier for våre klienter.

Vi bistår store og små eiendomsaktører, offentlige byggherrer, rådgivere og entreprenører i hele eierskaps eller bygge- og utviklingsprosessen. Våre advokater har god bransjekunnskap og ivaretar klientenes interesser i prosjekter knyttet til bl.a. næringseiendom, infrastruktur og boligutvikling. Vårt mål er at vår rådgivning skal strekke seg lenger enn bare det rent juridiske.

Tingsrett

Tingsretten omhandler i stor grad rettighetsforhold knyttet til fast eiendom, herunder eiendomsgrenser, heftelser, eier- og bruksforhold mv. Tingsretten er et konfliktfylt saksområde, der graden av uenighet i landlige områder øker med nærhet til strand, elv/fall og jaktområder.

Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsrett er et rettsområde som har stor økonomisk betydning for både private og næringsdrivende. Hammervoll Pind har erfarne advokater med bred kompetanse innen plan- og bygningsrett både fra offentlig og privat sektor.

Eiendomsmegling

Overføring av fast eiendom gjelder store verdier for alle involverte parter. De fleste velger derfor å la seg bistå av eiendomsmegler og takstmenn ved gjennomføringen. Det er disse profesjonsutøvernes oppgave å sørge for at transaksjonene gjennomføres på en sikker og effektiv måte.

Entreprise

Bygg-, anlegg og entreprisesektoren har i de senere år blitt stadig mer profesjonalisert. Kontraktene er komplekse, og ofte med betydelig risiko. Kontraktene krever formelle varslingsregler underveis og avslutningsvis i byggeprosjektet.

Fast eiendom generelt

Fast eiendom utgjør et kjerneområde av virksomheten i Hammervoll Pind. Vi bistår både i forhandlinger og tvister. Vi har et strategisk perspektiv og er opptatt av å ivareta og videreutvikle våre klienters verdier.