Entreprise

Bygg-, anlegg og entreprisesektoren har i de senere år blitt stadig mer profesjonalisert. Kontraktene er komplekse, og ofte med betydelig risiko. Kontraktene krever formelle varslingsregler underveis og avslutningsvis i byggeprosjektet.

Våre advokater har betydelig erfaring på alle trinn av slike prosjekter, dvs ved utarbeidelse av kontrakter, oppfølgning av prosjektet, overtakelse med sluttoppgjør, samt reklamasjons- og tvisteløsning. Vi rådgir en rekke større og mindre aktører, blant annet offentlige og private byggherrer, entreprenører, arkitekter, rådgivende ingeniører, øvrige rådgivere, samt forbrukere.

Tilknyttede ressurser