Tingsrett

Tingsretten omhandler i stor grad rettighetsforhold knyttet til fast eiendom, herunder eiendomsgrenser, heftelser, eier- og bruksforhold mv. Tingsretten er et konfliktfylt saksområde, der graden av uenighet i landlige områder øker med nærhet til strand, elv/fall og jaktområder. I mer sentrale strøk kan forholdet til parkeringsrettigheter være av sentral betydning.

Vi ser ofte at grunnlaget for tvisten er uklare eller manglende avtaler ved rettighetsforholdets etablering. Ved kjøp og salg av fast eiendom er det av sentral betydning å få avklart hvilke rettigheter og plikter som følger eiendommen. Hammervoll Pind har advokater med omfattende kunnskap innenfor dette fagområdet.

Paul Aakre
Partner/Advokat - Faggruppeansvarlig