ENTREPRISE

Entreprisesektoren har i de senere år blitt stadig mer profesjonalisert. Standardkontraktene på rettsområdet har blitt omfattende, og de stiller svært store krav til alle parter mht oppfølgning av formelle varslingsregler og andre kontraktuelle spilleregler. Våre advokater som arbeider innenfor dette rettsfeltet har betydelig erfaring innenfor alle trinn av komplekse prosjekter. Vi rådgir en rekke større og mindre aktører, på både entreprenør- og byggherresiden, på alle trinn i utbyggeprosjekter.

Fagansvarlige

Kurt Elvevoll
416 34 869
Even Komnæs
959 16 868
Petter Sverstad Eriksen
412 20 962