FISKERI OG HAVBRUK

Med grunnlag i vår kommersielle og regulatoriske kjennskap til næringen bistår vi våre klienter innenfor alle forretningsjuridiske disipliner innenfor fiskeri- og havbrukssektoren. Vi bistår med å sikre klientenes verdier i en næring som er strengt regulert og som påvirkes sterkt av nasjonal og internasjonal politikk.

Fagansvarlige

Morten Pind
480 35 997