KONTRAKTSRETT

Utarbeidelse av en god kontrakt forutsetter, i kombinasjon med en solid kommersiell forståelse, kunnskap om de aktuelle rettsområder som kontrakten berører. En god kontrakt skal videre fremme et godt fremtidig samarbeid mellom kontraktspartene og i størst mulig grad forhindre konflikter. Innenfor disse rammer ønsker Hammervoll Pind å ivareta klientens interesser på best mulig måte gjennom kreativitet og samarbeid med klienten selv.

Fagansvarlige

Sindre Aaserød
922 27 180
John M. Swift Hammervoll
901 97 090
Erik Myking
917 84 414