KONTRAKTSRETT

Utarbeidelse av en god kontrakt forutsetter, i kombinasjon med en solid kommersiell forståelse, kunnskap om de aktuelle rettsområder som kontrakten berører. En god kontrakt skal videre fremme et godt fremtidig samarbeid mellom kontraktspartene og i størst mulig grad forhindre konflikter. Innenfor disse rammer ønsker Hammervoll Pind å ivareta klientens interesser på best mulig måte gjennom kreativitet og samarbeid med klienten selv.

Fagansvarlige

Ingen fagansvarlig.