OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Intrastruktur

Våre advokater har solid erfaring fra blant annet departementene,
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa), fylkeskommune og kommune.

Reglene som gjelder for offentlige anskaffelser er sammensatte og komplekse. Våre advokaters brede erfaring kan bidra til å forenkle anskaffelsesprosessen, slik at man kan fokusere på resultater. Vi kan bistå på alle stadier i anskaffelsesprosessen på både oppdragsgiver- og tilbydersiden.

Vi bistår blant annet med:

  • Behovsidentifikasjon og ledelse av brukergrupper
  • Valg av anskaffelsesstrategi og konkurranseform
  • Valg av kontraktsmal
  • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag / kvalitetssikring
  • Kunngjøring / intensjonskunngjøring
  • Bistand i spørsmål vedrørende evaluering av tilbud, herunder oppfyllelse av kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier,   avvisning, avlysning, innsyn og klagebehandling
  • Tvisteløsning, herunder bistand ved sak for Kofa og domstolene

Vi tilbyr skreddersydde kurs innenfor konkurranserett og offentlige anskaffelser.

Fagansvarlige

Eva Hagen
901 26 010
Lars Kristian Wulff Myklebust
922 61 059