Øvrige rettsområder

Skatt og avgift

Vi bistår både selskaper og personer med nasjonale og internasjonale skatte- og avgiftsspørsmål på alle nivåer.

Corporate selskapsrett

Vi bistår ledelsen i alt fra mindre selskaper til større konserner, og legger stor vekt på forståelse av klientenes kommersielle behov, i tillegg til de rent juridiske spørsmål.

Offentlige anskaffelser

Våre advokater har solid erfaring med å bistå både offentlige oppdragsgivere og leverandører på alle trinn i en anskaffelsesprosess.

Arbeidsliv

Arbeidsrett er et komplekst fagfelt, hvor uriktige beslutninger kan få store konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Arv og skifte

Mange vil før eller senere møte på utfordringer i tilknytning til arvespørsmål eller ved skifteoppgjør/samlivsbrudd, der det er behov for kvalifisert juridisk bistand.

Tvangsfullbyrdelse

Hvis et krav ikke oppfylles frivillig, vil reglene om inkasso og tvangsfullbyrdelse komme inn i bildet.

Strafferett

Hammervoll Pind har advokater med bred erfaring fra straffesaksarbeid. Blant våre ansatte er det advokater med erfaring fra blant annet påtalemyndigheten og domstolene, i tillegg til erfaring som forsvarere.

Varslingsportal

Nye lovregler om varsling av kritikkverdige forhold i norske virksomheter trådte i kraft 1. juli 2017. Nå er det krav om at virksomheter med mer enn fem ansatte må ha etablert interne rutiner for varsling.