Corporate/selskapsrett

Vi bistår aksjonærer og ledelse i små og store selskaper, og legger stor vekt på forståelse av klientenes kommersielle behov i tillegg til de rent juridiske spørsmål. Våre advokater bistår eiendomsselskaper, entreprenører, byggherrer, shippingforetak, banker, investerings- og verdipapirforetak. Vi har fokus på at våre klienter får rask og god rådgiving og stiller til rådighet kompetente advokater.

Faggruppens medlemmer er rådgivere blant annet i forbindelse med:

Kjøp og salg av virksomheter

Våre advokater bistår i alle faser av transaksjoner, herunder gjennomgang av selskapsstruktur og planlegging av transaksjonsform, bistand ved fisjon og fusjon, due dilligence, utarbeidelse av kontakter og gjennomføring av transaksjoner.

Styrebistand og rådgivning til eiere og ledelse

Vi har bred erfaring med styreverv og styrearbeid. Vi bistår også daglig med å sikre at selskapers styre og øvrig ledelse gjennomfører lovpålagte plikter knyttet til for eksempel kvalitetssikring, dokumentasjon og rapportering.

Mads Jespersen

Partner
Bergen

950 97 612

Henrik Myklebust

Associate
Bergen

452 31 201