Offentlige anskaffelser

Vi bistår våre klienter gjennom hele prosessen fra idé til ferdig prosjekt med mellom annet mulighetsstudier, opsjons- og utbyggingsavtaler, regulerings- og byggesøknader, deling, seksjonering og ferdigstillelse/salg. Med lang erfaring fra offentlige og politiske prosesser, arbeider vi målrettet og strategisk for å oppnå det ønskede resultat for våre klienter.

Vi rådgir oppdragsgiversiden med blant annet:

 • Valg av anskaffelsesstrategi og konkurranseform
 • Utarbeidelse og kvalitetssikring av anskaffelsesdokumenter og kontrakt
 • Evaluering av kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
 • Vurdering av avvisning og avlysning
 • Behandling av innsynsbegjæringer og klager
 • Tvisteløsning, herunder bistand ved klager, KOFA-klager og saker for domstolene

På leverandørsiden bistår vi blant annet med:

 • Tolkning av anskaffelsesdokumenter og kvalitetssikring av tilbud
 • Gjennomgang av kontrakt
 • Vurdering av avvisning og avlysning
 • Vurdering av oppdragsgivers tildeling, herunder evaluering
 • Klage til oppdragsgiver, KOFA og prosesser for domstol

Våre ansatte tilbyr skreddersydde kurs innen offentlige anskaffelser.

Lars Kristian Wulff Myklebust

Partner/Advokat
Bergen

922 61 059