Strafferett

Hammervoll Pind har advokater med bred erfaring fra straffesaksarbeid. Blant våre ansatte er det advokater med erfaring fra blant annet påtalemyndigheten og domstolene, i tillegg til erfaring som forsvarere.

Våre advokater har et særlig fokus på saker vedrørende økonomisk kriminalitet, og vi bistår våre klienter på alle stadier av en straffesak. Vi kan bistå i den innledende fasen hvor politiet gjerne ønsker ransaking og avhør, i etterforskningsfasen, og vi bistår som forsvarere i rettssaker. Våre erfarne prosedyreadvokater arbeider målrettet gjennom hele prosessen for å oppnå et best mulig resultat. I større saker setter vi sammen team av advokater slik at klienten får den ekspertisen som er nødvendig.

Strafferettsavdelingen hos oss arbeider også med saker før politiet og påtalemyndigheten kommer inn i bildet. Vi tilbyr utredning og vurdering, og vi kan bistå med utarbeidelse av anmeldelse, eller fremme krav mot motparten uten at politiet koples inn.

John M. Swift Hammervoll

Partner/Advokat
Oslo

901 97 090