Økonomisk kriminalitet

Vårt team på økonomisk kriminalitet bistår klienter på alle stadier av en straffesak. Vi kan bistå i den innledende fasen hvor politiet gjerne ønsker ransaking og avhør, i etterforskningsfasen, og vi bistår som forsvarere i rettssaker. Våre erfarne prosedyreadvokater arbeider målrettet gjennom hele prosessen for å oppnå et best mulig resultat. I større saker setter vi sammen team av advokater slik at klienten får den ekspertisen som er nødvendig. I tillegg til å arbeide med løpende straffesaker innen økonomisk kriminalitet, bistår teamet med rådgivning og forebyggende arbeid.

Thomas Støer

Partner
Bergen

928 04 466