Strafferett

Hammervoll Pind har advokater med bred erfaring fra straffesaksarbeid. Blant våre ansatte er det advokater med erfaring fra blant annet påtalemyndigheten og domstolene, i tillegg til erfaring som forsvarere.

Våre advokater har et særlig fokus på saker vedrørende økonomisk kriminalitet, og vi bistår våre klienter på alle stadier av en straffesak. Vi kan bistå i den innledende fasen hvor politiet gjerne ønsker ransaking og avhør, i etterforskningsfasen, og vi bistår som forsvarere i rettssaker. Våre erfarne prosedyreadvokater arbeider målrettet gjennom hele prosessen for å oppnå et best mulig resultat. I større saker setter vi sammen team av advokater slik at klienten får den ekspertisen som er nødvendig.

Strafferettsavdelingen hos oss arbeider også med saker før politiet og påtalemyndigheten kommer inn i bildet. Vi tilbyr utredning og vurdering, og vi kan bistå med utarbeidelse av anmeldelse, eller fremme krav mot motparten uten at politiet koples inn.

John M. Swift Hammervoll

Partner (i permisjon)
Oslo

901 97 090