Varslingstjeneste for virksomheter

Nye lovregler om varsling av kritikkverdige forhold i norske virksomheter trådte i kraft 1. juli 2017. Nå er det krav om at virksomheter med mer enn fem ansatte må ha etablert interne rutiner for varsling. Enhver virksomhet må sikre at de har et system som tilrettelegger for å motta og behandle varsler fra ansatte og innleide på en betryggende måte.

Trygg og enkel nettbasert varsling

Hammervoll Pind tilbyr et nettbasert varslingssystem som ivaretar de nye kravene til varslingsrutiner. Systemet er rimelig i drift og enkelt å etablere.

Virksomheten får en link til en egen varslingsportal som legges ut på virksomhetens hjemmeside, intranett eller en annen portal som er tilgjengelig for de ansatte. Dersom virksomheten ikke allerede har etablerte rutiner for varsling, tilbyr vi bistand til å utarbeide gode slike. Gjennom portalen får de ansatte generell informasjon om varsling, informasjon om bedriftens rutiner og konkret veiledning. Varsler kan kommunisere med saksbehandler og følge status på sin sak gjennom portalen. Varsler kan velge å være anonym.

Se systemet her.

Virksomheten betaler en fast lav abonnementspris som inkluderer oppsett og drift av virksomhetens portal. Oppfølging av varsler og generell rådgivning om varsling utføres av våre advokater til en avtalt timepris. Hammervoll Pind har erfarne advokater på alle felt som er nødvendige for å sikre korrekt juridisk håndtering av varslinger. Vårt team har erfaring med oppfølging av varsler i form av granskinger, forslag til korrigerende tiltak, i tillegg til håndtering av personalsaker og kommunikasjonsrådgivning.

Vår varslingstjeneste sikrer at virksomheten har rutiner for varsling som er i tråd med offentlige krav. Gjennom varslingstjenesten kan virksomheten dokumentere at eventuelle varsler er behandlet på en forsvarlig måte.

Saksbehandling

Når et varsel er sendt inn og registrert, starter vi vår saksbehandling umiddelbart. Vi gjennomgår og vurderer informasjonen i varslet og hvordan det må følges opp.

En leder, eller en i styret i virksomheten, som ikke varselet gjelder, involveres i oppfølgingen og vil være den som beslutter tiltak og avslutter varslingssaken. Vedkommende vil få egen brukertilgang til saksbehandlingsportalen og kan følge sakens status.

Oppfølgingen av saken blir tilpasset alvorlighetsgraden i varselet. Advokaten vil på vegne av virksomheten foreta en «siling» av varsler som åpenbart ikke omfattes av ordningen eller som er klart grunnløse eller uriktige. I samarbeid med virksomhetens ledelse blir varslene håndteres trygt, effektivt og nøytralt av våre advokater. Når varselet er utredet, vil vi konkludere og anbefale tiltak eller konsekvenser. Det er virksomheten selv som beslutter hvordan og når saken skal avsluttes, men vi bidrar med råd og veiledning.

For mer informasjon og priser, se her.

Tilknyttede ressurser

Ingen fagansvarlig.