PLAN- OG BYGNINGSRETT

Hammervoll Pind har flere advokater med bred erfaring med plan- og bygningsrett både fra offentlig og privat sektor.

Våre advokater bistår våre klienter gjennom hele prosessen fra idé til ferdig prosjekt gjennom m.a. mulighetsvurderinger, kontraktsforhandlinger, plan- og byggeprosesser og ferdigstillelse/salg. Gjennom kunnskap om og erfaring med offentlige og politiske prosesser i plan- og byggesaker, arbeider vi målrettet og strategisk for å oppnå det ønskede resultat for våre klienter.

Fagansvarlige

Nina Kibsgaard
984 21 657
Kåre Klausen
934 39 387