Prosedyre og tvisteløsning

Prosedyre og tvisteløsning er en sentral del av vår virksomhet, helt fra selskapets oppstart.

Vi har et sterkt team av prosedyreadvokater som til enhver tid er engasjert i en rekke prosesser, både nemnder og utvalg, de alminnelige domstolene, i tingsrett, lagmannsrett og Høyesterett, og for voldgiftsretter.

Prosess

Tvisteløsning og prosedyre er en sentral del av vår virksomhet, helt fra selskapets oppstart. Vi jobber alltid målrettet for å finne de beste løsningene for våre klienter med tvisteløsning både i og utenfor domstolene.