RESTRUKTURERING OG INSOLVENS

Restrukturering av virksomheten kan være et nødvendig grep for selskapets ledelse, både ved optimalisering av driften og i forbindelse med økonomiske utfordringer. Skulle selskapet nærme seg insolvens, er det viktig for ledelsen å kjenne hvilket handlingsrom man har for å unngå å komme i ansvar. Slike situasjoner innebærer ofte komplekse prosesser, der god rettslig og forretningsmessig forståelse er avgjørende for et vellykket resultat. Våre  advokater har betydelig erfaring med rådgivning både til større og mindre virksomheter i slike prosesser.

Bobestyrelse

Bobestyrelse ved konkurser og tvangsavviklinger krever gjennomgående forretningsmessig legning og forståelse. Som bostyrer skal man både finne og analysere årsakene til konkursen samt gjennomføre avvikling og salg av virksomhetene. Oftest vil virksomheter og ledelsen være mest tjent med å kontakte oss før problemene blir uoverkommelige.

Kreditorrepresentasjon

Representasjonsoppdrag knyttet til sikring og inndriving av krav blir viktigere og viktigere som en konsekvens av mer sammensatte virksomheter kompliserte økonomier. Vår innsikt i bl.a. insolvensprosesser gjør at vi kan tilby målrettet bistand også på dette området.

Vi ser også at mange virksomheter søker akkordløsninger i forkant av eventuell konkurs. For å vurdere slike løsninger på en fullgod måte, kreves det overvåkenhet og innsikt i økonomiske og strukturelle prosesser.

Rådgivning til styre og ledelse

Prosesser hvor selskapets økonomiske rammer er under press vil ofte kreve et eksternt øye på prosessen. Den rådgivning som gis til selskapets ledelse og styre i slike prosesser kan være forskjellen på en vellykket snuoperasjon og falitt.

 

Familie- og arverett/generasjons­skifte

Reglene om økonomisk oppgjør mellom ektefeller ved separasjon/skilsmisse eller død er kompliserte, og lovens utgangspunkter passer ikke for alle. I tillegg er lovgivningen på dette området preget av en rekke skjønnsmessige bestemmelser som kan gjøre den enkeltes rettsstilling lite forutsigbar. Vi bistår med :

  • opprettelse av ektepakt for å regulere formuesforholdet mellom ektefellene
  • utforming av samboerkontrakt
  • økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd

Hammervoll Pind har lang erfaring med skifteoppgjør i landbruket.

Reglene om arv er også kompliserte, særlig for familier som avviker fra den tradisjonelle kjernefamilie. Arveoppgjør kompliseres ofte av at relasjonen mellom arvingene ikke alltid er like god. Våre advokater har lang erfaring som bostyrere ved behandling av både private og offentlige dødsbo. Hammervoll Pind bistår også ved arveplanlegging og opprettelse av testament.

I mange tilfeller er det ønskelig å overføre verdier i form av næringsvirksomhet, fast eiendom m.m. til neste generasjon mens en fremdeles er i live. Hammervoll Pind har lang erfaring med slike generasjonsskifter.

Fagansvarlige

Fredrik Bie
907 58 678
Alf-Erik Jentoft
900 43 901