TVISTELØSNING

Tvisteløsning og prosedyre er en sentral del av vår virksomhet. I en kompleks forretningsmessig hverdag, er også tvistene blitt mer sammensatte og omfattende. Prosedyre og tvisteløsning har blitt en rettslig spesialdisiplin. Vi har et sterkt team av prosedyreadvokater som til enhver tid  er engasjert i en rekke prosesser, både for de alminnelige domstoler og voldgiftsrett. En sentral målsetting for oss er at enhver kommersiell tvist skal håndteres slik at det i minst mulig grad forstyrrer de involverte virksomheters daglige drift.

Fagansvarlige

Per Christian Grant-Carlsen
901 85 452
Even Komnæs
959 16 868
Anders Pind
480 12 140