Alf-Erik Jentoft

Alf-Erik Jentoft

Partner/Advokat

Alf-Erik Jentoft har bred erfaring med saker innenfor selskapets kjerneområder. Alf-Erik tilbyr bredskala rådgivning til utbyggere og eiendomsbesittere. Han har betydelig erfaring knyttet til kjøp og salg av fast eiendom, med spesialkompetanse knyttet til husleierett (både bolig og næring) samt til juridiske problemstillinger ift. boligbyggelag, borettslag og sameier. Som fast bobestyrer for Bergen tingrett har han erfaring med insolvens og andre komplekse økonomiske situasjoner. Alf-Erik bistår ofte selskaper i forbindelse med utfordringer av økonomisk og administrativ karakter.

Arbeidserfaring

2014 - Partner, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
2003 - 2014 Partner, AdvokatPartner ANS
1993 - 2003 Advokatvirksomhet i eget navn, forretningsfører for Fana Boligbyggelag
1990 - 1992 Advokat/advokatfullmektig, Advokat Einar Blaauw, Bergen – advokat/advokatfullmektig
1988 - 1989 Advokatfulmektig, Oslo Byfornyelse AS
1987 - 1988 Juridisk konsulent, Oslo kommune, Bolig- og eiendomsetaten
1985 - 1987 Juridisk konsulent, Sjøfartsdirektoratet
-
-

Utdannelse

1985 Cand. jur., Universitetet i Bergen

Verv

  • Fast bobestyrer i konkursboer ved Bergen tingrett
  • Fast medhjelper ved tvangssalg for Bergen tingrett
  • Diverse styreverv
  • Medlem av Den Norske Advokatforening