Einar Christie Ellingsen

Einar Christie Ellingsen

Advokatfullmektig

Einar Christie Ellingsen har bred juridisk erfaring fra både privat og offentlig sektor, både i Norge og internasjonalt.

Einar arbeider i dag med juridisk rådgivning og konfliktløsning innen fast eiendom og entreprise. Han bistår spesielt i tvister knyttet til kjøp og salg av eiendom, herunder ved feil og mangler.

Videre bistår han virksomheter i arbeidet med å etterleve et stadig mer komplekst og omfattende regelverk i Norge og internasjonalt (Compliance). Han har erfaring og kompetanse med å utvikle og kontrollere interne rutiner og systemer for etterlevelse i både store og små virksomheter.

Einars kompetanseområder i tillegg til fast eiendom, er konkurranserett, offentlige anskaffelser, samt arbeidsrett og offentlig rett. Innenfor fagfeltet compliance og gransking er Ellingsens kjerneområder anti-korrupsjon, personvern, anti-hvitvasking, samfunnsansvar og HMS/arbeidslivskriminalitet og varsling.

Han var tidligere ansatt i Ernst & Youngs enhet for Compliance & Gransking. Her ledet han enheten for bakgrunnsundersøkelser/leverandørrevisjoner og har opparbeidet seg betydelig kompetanse med å identifisere og redusere juridisk risiko knyttet til forretningsforbindelser og oppkjøpskandidater. Han har også utstrakt erfaring med å lede og gjennomføre granskinger og store faktakartlegginger i privat og offentlig sektor.

Arbeidserfaring

2016 - Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
2010 - 2016 Senior manager, EY
2008 - 2010 Seniorrådgiver, Konkurransetilsynet
2007 - 2008 Leder for FN-tribunal (sekretariatet) for eiendomstvister; Kosovo
2001 - 2007 Seniorrådgiver, Justisdepartementet
2001 - 2001 Advokatfullmektig, Codex Advokat

Utdannelse

2010 Spesialfag i Konkurranserett, Universitetet i Bergen
2005 LL.M. (Master of Laws) i HR Law, London Met University
1998 Cand. jur., Universitet i Bergen
1997 Spesialfag i arbeidsrett, Universitet i Oslo

Verv

  • Artikkel: «Hvordan jobbe med integritet hos forretningsforbindelser?»
  • Artikkel: «Internasjonale håndhevingstrender – krav til selskapenes tiltak mot korrupsjon»