Henning Rosenlund Wahlen

Henning Rosenlund Wahlen

Partner/Advokat

Henning Rosenlund Wahlen har betydelig erfaring innenfor et bredt spekter av forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning. Han bistår jevnlig i spørsmål om kontrakter og anbudskonkurranser, samt i tvister innenfor arbeids- og entrepriseretten.

Arbeidserfaring

2019 - Partner, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
2015 - 2019 Advokat, Haver Advokatfirma
2012 - 2015 Associate General Counsel/Senior Legal Counsel for Emerson/Roxar
2010 - 2012 Dommerfullmektig, Stavanger tingrett
2007 - 2010 Advokatfullmektig, Thommesen, avdeling for EU- og konkurranserett

Utdannelse

2007 Master i rettsvitenskap, Universitet i Bergen
2007 Master of Laws, London School of Economics & Political Science