Henrik Myklebust

Henrik Myklebust

Advokat

Henrik Myklebust jobber hovedsakelig med selskapsrett og prosess. Henrik hadde skatterett og selskapsrett som spesialemner uner studiene og skrev masteroppgaven "Merverdiavgift på innførsel av fjernleverbare tjenester - Hvor mye aktivitet skal til for at et holdingselskap regnes som næringsdrivende etter merverdiavgiftsloven § 3-30 (2)?".

Arbeidserfaring

2019 - Advokat, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
2017 - 2019 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS

Utdannelse

2017 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2019 Advokatbevilling

Språk

  • Engelsk