Henrik Myklebust

Henrik Myklebust

Advokatfullmektig

Henrik Myklebust jobber hovedsakelig med skatt, avgift og selskapsrett. Henrik skrev masteroppgaven "Merverdiavgift på innførsel av fjernleverbare tjenester - Hvor mye aktivitet skal til for at et holdingselskap regnes som næringsdrivende etter merverdiavgiftsloven § 3-30 (2)?". Ved universitetet hadde han selskapsrett og skatterett som spesialemner.

Arbeidserfaring

2017 - Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS

Utdannelse

2017 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Språk

  • Engelsk
  • Tysk