Jonas Tjersland

Jonas Tjersland

Advokat

Jonas Tjersland ble uteksaminert med master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO) i 2015. Han har en spesialisering innen sjørett og har hatt et studieopphold ved Universitetet i Southampton hvor han tok spesialfag innen sjørettslige emner og internasjonal privatrett. Han skrev masteroppgaven «Betydningen av sanksjonene mot Russland for risikofordelingen i tidscertepartier – en sammenligning av engelsk og norsk rett» ved UiO.

Tjersland har lang erfaring som økonomisk journalist og nyhetsleder i Verdens Gang/VG. Han jobber med kontraktsrett, tvisteløsning og rådgivning innen blant annet fast eiendom og shipping. Han har også erfaring knyttet til risikostyring, samfunnsansvar og medierettslige spørsmål.

Arbeidserfaring

2018 - Advokat, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
2016 - 2018 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
2003 - 2016 Journalist/nyhetsleder, Verdens Gang (VG)

Utdannelse

2015 Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo
2014 Spesialfag i sjørett og internasjonal privatrett, University of Southampton
2003 Medievitenskap, Universitetet i Bergen

Verv

  • «"Beaching" kan bli lånehavari», kronikk i Dagens Næringsliv, 29. mai 2017
  • «"Beaching" i krisetider», kronikk i Dagens Næringsliv, 23. desember 2016
  • «Sanksjonssvikt kan svi», kronikk i Dagens Næringsliv, 9. juli 2016

Språk

  • Norsk
  • Engelsk