Lars Kristian Wulff Myklebust

Lars Kristian Wulff Myklebust

Partner/Advokat

Lars Kristian Wulff Myklebust har bred forretningsjuridisk erfaring og er leder for vår Maritim-gruppe.

Hans hovedfokus er på offshore og maritim industri, hvor han primært bistår rundt spørsmål om kontrakt, tvisteløsning og anbudsprosesser. Han jobber også med landentreprise.

Før Lars Kristian kom til Hammervoll Pind var han ansatt i Statoil hvor han har blant annet arbeidet med styring av forsyningskjeder og ledelse av rammeavtaler for vedlikehold og modifikasjoner på Statoils anlegg. Ut over å gi løpende juridisk bistand i offshoreprosjekter knyttet til tolkning og anvendelse av kontraktens reguleringer, har han også hatt utpreget fokus på prosjektgjennomføring og forbedringsinitiativer med tanke på økt lønnsomhet i prosjekter. Han har inngående kjennskap til norsk leverandørindustri og de praktiske problemstillinger som regelmessig gjør seg gjeldende for industrien.

Lars Kristian har prosedert en rekke ganger for de alminnelige domstoler og i voldgiftssaker. Han er medlem av CPR’s European Advisory Board (CPR: International Institute for Conflict Prevention & Resolution).

Arbeidserfaring

2016 - Partner, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
2011 - 2016 Spesialkonsulent, Statoil ASA
2006 - 2011 Advokat, Advokatfirmaet Thommessen AS
2005 - 2006 Skattejurist, Hordaland Fylkesskattekontor (Skatt Vest)
2004 - 2005 Skattejurist, Bjørnefjorden likningskontor

Utdannelse

2003 Cand.jur., Universitetet i Bergen

Språk

  • Norsk
  • Engelsk