Mads Jespersen

Mads Jespersen

Partner/Advokat

Mads Jespersen har lang erfaring i rådgivning knyttet fast eiendom både som advokat og som eierrepresentant. Mads har i tillegg bred selskapsrettslig og kontraktsrettslig kompetanse og erfaring. Han bistår i eiendoms- og selskapstransaksjoner og er rådgiver i forbindelse med utleie, innleie, utvikling og administrasjon av næringseiendom og private eiendommer.

Arbeidserfaring

2014 - Partner, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
2007 - 2014 Advokatfullmektig/advokat/partner, Advokatfirmaet Torkildsen & Co
2005 - 2007 Eiendomsforvalter, Statsbygg
2001 - 2005 Bergen kommune, Bergen Bygg og Eiendom KF – juridisk konsulent og spesialkonsulent med ansvar for Bergen kommunes innleiekontrakter
2000 - 2001 Juridisk konsulent, Trygdeetaten

Utdannelse

2000 Cand.jur., Universitetet i Bergen