Marie Swift Hammervoll

Marie Swift Hammervoll

Advokat (i permisjon)

Marie Swift ble uteksaminert med master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, våren 2015. Marie har spesialisering innen aksjeselskapsrett og finansmarkedsrett. Hun har svært god kompetanse innenfor plan- og bygningsrett fra kommunal sektor, og da særlig problemstillinger knyttet til byggesaksbehandling. Hun har blant annet opparbeidet seg meget god kompetanse innen generell forvaltningsrett, kommune- og reguleringsplanverk, markalovgivningen, søknad- og ansvarsrettssystemet samt klagesaksbehandling opp mot Fylkesmannen og politisk ledelse.

Arbeidserfaring

2016 - Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
2014 - 2016 Byggesaksbehandler, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Utdannelse

2015 Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo
2014 Juridiske valgemner, University of Glasgow