Marianne Marny Borge Brogård

Marianne Marny Borge Brogård

Advokat (i permisjon)

Marianne Marny B. Brogård jobber hovedsakelig med konkurs, særlig lønnskrav i boet. Marianne Marny skrev masteroppgave om myndighetenes styringsadgang knyttet til sentrale vedtak om utvinning på norsk sokkel. Videre har hun opparbeidet seg solid kompetanse innen generell forvaltningsrett, herunder klagesaksbehandling, samt arbeidsrett.

Arbeidserfaring

2017 - Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
2016 - 2017 Juridisk rådgiver, seksjon for inntak og livslang læring, Østfold fylkeskommune
2013 - 2016 Rådgiver, NAV lønnsgaranti
2012 - 2013 Saksbehandler, Overformynderiet i Sarpsborg og Rakkestad
2012 - 2012 Saksbehandler, Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon

Utdannelse

2016 Årsenhet i organisasjon og ledelse, Høgskolen i Hedmark, Rena
2012 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen